Cenovnik

 DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA 

Sistematski stomatološki pregled i uklanjanje mekih naslaga500
Zalivanje fisura 1000
Aplikacija koncentrovanih fluorida2500
Preventivni ispun1500
GJC ispun kod dece1200
Kompozitni ispun kod dece na jednoj površini1500
Kompozitni ispun kod dece na dve površine1700
Kompozitni ispun kod dece na tri površine2000
Amalgamski ispun kod dece na jednoj površini1300
Amalgamski ispun kod dece na dve površine1500
Amalgamski ispun kod dece na tri površine1800

 KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA I ENDODONCIJA 

Prva pomoć kod dentalgija1500
Kompozitni ispun na jednoj površini2500
Kompozitni ispun na dve površine3000
Kompozitni ispun na tri površine3500
Amalgamski ispun na jednoj površini1800
Amalgamski ispun na dve površine2300
Amalgamski ispun na tri površine2700
Lokalna aplikacija leka – toxavit1000
Ekstirpacija pulpe i obrada kanala jednokanalnih i dvokanalnih zuba1500
Ekstirpacija pulpe i obrada kanala višekanalnih zuba2500
Interseansna medikacija1500
Obturacija i punjenje jednokanalnih i dvokanalnih zuba1500
Obturacija i punjenje višekanalnih zuba2500
Revizija punjenja – po kanalu1100
FRC kočić i kompozitna nadogradnja5000

ESTETSKA STOMATOLOGIJA 

Kompozitna faseta4000
Ordinacijsko izbeljivanje zuba u jednoj vilici9000
Ordinacijsko izbeljivanje zuba u obe vilice16000
Izbeljivanje avitalnog zuba3000
Kućno izbeljivanje zuba – folije i špricevi za beljenje 13000

PARODONTOLOGIJA 

Uklanjanje zubnog kamenca u jednoj vilici i poliranje zuba1500
Uklanjanje zubnog kamenca u obe vilice i poliranje2500
Obrada parodontalnog džepa po zubu1500
Drenaža parodontalnog apscesa1500

STOMATOLOŠKA PROTETIKA 

Uklanjanje krunice500
Uklanjanje mosta1000
Cementiranje stare krunice500
Cementiranje starog mosta1000
Totalna akrilatna proteza24000
Parcijalna akrilatna proteza20000
Parcijalna skeletirana proteza35000
Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima42000
Reparatura proteze2000
Dodatak zuba u protezu1000
Podlaganje proteze3000
Metalokeramička krunica11000
Livena nadogradnja4000
Privremena krunica1200
Privremena parcijalna proteza6000

ORALNA HIRURGIJA 

Vađenje mlečnog zuba1000
Vađenje parodontopatičnog zuba1200
Vađenje stalnog zuba2500
Komplikovano vađenje zuba6000
Incizija apscesa1000
Lečenje alveolitisa1500